รอบรั้วไทยรัฐฯ

งานแข่งทักษะวิชาการกลุ่มงอบ-ปอน           

            นายเชวง วัฒนะธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม งอบ-ปอน        วันที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) ซึ่งเป็น เจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ โดยมีโรงเรียนในกลุ่มงอบ-ปอน โรงเรียนบ้านน้ำเลียง โรงเรียนบ้านปอน โรงเรียนบ้านน้ำลาด โรงเรียนบ้านห้วยสะแตง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) และโรงเรียนบ้านมณีพฤกษ์

แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มงอบ - ปอน

แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มงอบ - ปอน

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements
โพสท์ใน กระดานข่าว | 1 ความเห็น

รอบรั้วไทยรัฐฯ

วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช

            โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) นำโดยนายธวัชชัย  นันทสว่าง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  จัดพิธีถวายพวงมาลา เนื่องใน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม  2553ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) เพื่อเป็นการน้อมเกล้าระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยะมหาราชของปวงชนชาวไทย

วางพวงมาลา

วางพวงมาลา

 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กระดานข่าว | 1 ความเห็น

รอบรั้วไทยรัฐฯ 98

โรงเรียนขยายโอกาส สพท.น่าน เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)

 ในวันที่ 18  สิงหาคม 2553  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)  นำโดยผู้อำนวยการธวัชชัย  นันทะสว่าง และคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาน่าน   เขต  2  ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสว้า  โรงเรียนศรีสระวงค์   โรงเรียนบ้านไร่    และโรงเรียนบ้านน้ำเลียง    ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 ซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพทางการศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ดูงานไทยรัฐ

ดูงานไทยรัฐ

 

   อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กระดานข่าว | ใส่ความเห็น

รอบรั้วไทยรัฐฯ

อบรม V-Star

            เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก (V-Star) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

 

อบรม วีสตาร์

อบรม วีสตาร์อบรม วีสตราร์

โพสท์ใน กระดานข่าว | 1 ความเห็น